จำนองบ้าน

ข้อพึงระวังพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการรับจำนองบ้าน
ข้อควรระวังและเอกสารที่จำต้องใช้ในการรับจำนองบ้านอย่างที่ 1 หากว่ามอบอำนาจให้คนอื่นไปทำการจำนองแทนที่ ต้องเขียนใบมอบฉันทะหรือไม่ก็ใบมอบอำนาจให้แน่ชัด ว่าให้ทำการ จำนอง
ข้อพึงระวังพร้อมทั้งหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ 2 ผู้รับจำนองทรัพย์สินก็ พึงจะติดต่อกับเจ้าของทรัพย์ ไม่ก็เจ้าของบ้านโดยตรง
ข้อควรระวังและเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ในการรับจำนองบ้านข้อที่ 3 พึงสอบทานดูที่ดินทรัพย์สินที่จำนอง ว่ามีอยู่ จริงตรงกับโฉนด
ข้อควรระวังพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการรับจำนองบ้านอันที่ 4 กรณีบุคคลธรรมดา โฉนดที่ดิน ของจริง (พร้อมสำเนา)
ข้อพึงระวังพร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ 5 กรณีบุคคลธรรมดา ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมตัวถ่าย)
ข้อพึงระวังกับเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ในการรับจำนองบ้านข้อที่ 6 กรณีบุคคลธรรมดา บัตรประชาชน พร้อมตัวถ่าย
ข้อพึงระวังกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ 7 หากเป็นบุคคลธรรมดา ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมตัวถ่าย)
ข้อควรระวังและเอกสารที่ต้องใช้ในการรับจำนองบ้านสิ่งที่ 8 หากเป็นบุคคลธรรมดา ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ถ้ามี
ข้อพึงระวังพร้อมทั้งหลักฐานที่จำเป็นจะต้องใช้ในการรับจำนองบ้านประการที่ 9 หากเป็นบุคคลธรรมดา หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของสามีภรรยา
ข้อควรระวังและเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ในการรับจำนองบ้านข้อที่ 10 หากเป็นนิติบุคคล ร้านค้า โฉนดที่ดิน ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
ข้อควรระวังพร้อมทั้งหลักฐานที่จำเป็นจะต้องใช้ในการรับจำนองบ้านข้อที่ 11 กรณีนิติบุคคล ห้างร้าน บัตรประจำตัว ของกรรมการผู้มีสิทธิ์ทำการแทนที่นิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมตัวถ่าย)
ข้อพึงระวังกับเอกสารที่จำต้องใช้ในการรับจำนองบ้านประการที่ 12 หากเป็นนิติบุคคล ร้านค้า สำมะโนครัว ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ของจริง (พร้อมตัวถ่าย)
ข้อควรระวังกับหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการรับจำนองบ้านประการที่ 13 หากเป็นนิติบุคคล ห้างร้าน หนังสือประกันการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

Tags:

Error | Cristo No Brasil

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/34/d93780168/htdocs/app402443370/includes/common.inc:2748) in drupal_send_headers() (line 1232 of /homepages/34/d93780168/htdocs/app402443370/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'dbo560776938'@'74.208.16.10' for table 'q7bzq0tl8iwatchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => cron [:db_insert_placeholder_2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [:db_insert_placeholder_3] => a:0:{} [:db_insert_placeholder_4] => 4 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://cristonobrasil.com/?q=node/978 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.90.237.148 [:db_insert_placeholder_9] => 1516346237 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /homepages/34/d93780168/htdocs/app402443370/modules/dblog/dblog.module).